Gwarancja bezpieczeństwa zasobów informatycznych jest czynnikiem stabilnego rozwoju każdego rodzaju działalności gospodarczej. W dobie internetu, przy wysokim stopniu komputeryzacji, zapewnienie optymalnego poziomu bezpieczeństwa staje się wręcz priorytetowym zadaniem. Utrata cennych danych lub poufnych informacji, kradzież czy zniszczenie zasobów, nie tylko zagrażają sprawnemu funkcjonowaniu przedsiębiorstwa, ale mogą również wiązać się z poważnym wzrostem kosztów.

Zastosowanie monitoringu systemów backupu oraz infrastruktury IT zapobiega nieoczekiwanym awariom sprzętu. Natychmiastowe wykrycie usterek pozawala z wyprzedzeniem zaplanować proces przetwarzania danych w środowisku zapasowym, jeśli naprawa wymaga wyłączenia danego urządzenia.

Jednostki serwisowe providera usługi oraz helpdesk Klienta są proaktywnie, automatycznie powiadamiane przez system o zaistniałej usterce, zanim nastąpi awaria. Nawet jeśli sprzęt nie jest objęty supportem firmy IT Monitoring 24, Klient otrzymuje szczegółowy raport, ze wskazaniem na uszkodzone elementy środowiska. Administratorzy systemu powiadamiani są drogą mailowa, jak również w przypadku poważniejszych awarii, przez SMS.

Logowanie

System pozwala na monitorowanie:
  • systemów backupu: HP Data Protector, TSM, Veritas NetBackup, Legato, NetWorker
  • macierzy HP, IBM, SUN, FSC, EMC, DELL,
    i innych
  • bibliotek taśmowych
  • przełączników Fibre Channel
  • przełączników LAN, CISCO, 3Com, HP ProCurve oraz innych
  • serwerów RISC, INTEL, EPIC, pracujących pod kontrolą dowolnego systemu operacyjnego
  • czujników temperatury, wilgotności, UPS, naruszenia zabezpieczeń itp.